Aşı Uygulamaları
Bebeğin doğduğu hastanede Hepatit B 1. doz Aşısı yapılır.Ayrıca bazı tarama testleri de yapılır. Bu tarama testlerini öğrenip yapılmayan varsa aile hekimine bilgi verilmelidir.Hastanede topuktan kan alınarak Fenilketonüri taraması da yapılır.

Anne sütü almaya başlayan bebekten engeç bir hafta 10 gün içinde de ikinci topuk kanı alınır ki, bu daha da önemlidir. Bu nedenle yenidoğan bebekler bir an önce Aile Sağlığı Merkezine getirilerek topuk kanının alınması sağlanmalıdır.

Bebek doğduğunda: Hepatit B 1. Doz

•1. Ay: Hepatit B 2. Doz

• 2. Ay: BCG (Verem Aşısı)

• 2. Ay: 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- Asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Doz

• 2. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 1. Doz

• 4. Ay: 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 2. Doz

• 4. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 2. Doz

• 6. Ay: Hepatit B 3. Doz

• 6. Ay: 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Doz

• 6. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 3. Doz

• 12. Ay: 3′lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 1. Doz

Konjuge Pnömokok Rapel (Pekiştirme Dozu)

Su çiçeği

• 18. Ay: 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 4. Doz

• 18. Ay: Hepatit A 1. Doz

• 24. Ay: Hepatit A 2. Doz

İlköğretim 1. sınıfa kadar Sağlık Bakanlığının uyguladığı başka aşı yoktur. Bu aşıların tamamı ücretsiz olarak soğuk zincir kurallarına titizlikle uyularak uygulanmaktadır.

Risk grubundakilere veya isteyenlere başka aşılar da uygulanabilir. Rotavirus , Hepatit A, Su çiçeği. Meningokok, Grip aşıları,… gibi. Bu aşıların ücret karşılığı alınarak soğuk zincir kuralları ile ASM ye getirilmesi durumunda isteyene uygulanmaktadır.